Celoslovenská súťažná prehliadka Základných umeleckých škôl Slovenska a Česka v hre na keyboard

Keyboard ako najmladší nástroj vo vyučovaní na základných umeleckých školách má svoju najvyššiu ministerskú súťaž, ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica.

Cieľom tejto súťaže je motivovať žiakov a učiteľov v hľadaní nových odborných postupov v hre na keyboard, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania na tomto nástroji.

Dňa 22. 3. 2016 sa zúčastnilo 71 súťažiacich v 5. kategóriách v sólovej hre na keyboard a 7 komorných zoskupení . Podmienkou súťaže bola hra spamäti, najmenej jedna skladba bez rytmického sprievodu a repertoár musel mať prevahu skladieb  s použitím rytmického sprievodu. Hodnotenie bolo trojpásmové.

Martina Severíniová a Alžbetka Blahútová

 

Základnú umeleckú školu v Poltári reprezentovali dve žiačky – v I. kategórii Martina Severíniová a v IV. kategórii Alžbeta Blahutová. Starší žiaci vo svojich skladbách musia využívať improvizáciu a bohatú úpravu – aranžmán, čo si vyžaduje mať predstavu, vedomosti foriem, rytmov a orchestrálnych zvukov. Alžbeta Blahutová získala vo svojej kategórii zlaté pásmo s interpretáciou skladieb River Flows, Take five a Tico Tico. Medzi najmladšími účastníkmi v I. kategórii bola 8-ročná Martina Severíniová, ktorá získala bronzové pásmo. Obe žiačky na česko-slovenskú súťaž pripravil p. uč. Ondrej Gáll.

 

Súťaž Keyboard 2016

Vedenie Základnej umeleckej školy v Poltári gratuluje k úspechom i reprezentácii školy a mesta Poltár na tejto súťaži.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email