Účasť flautistiek ZUŠ Poltár na VII. Medzinárodnom festivale a konkurze súčasnej hudby pre deti a a mládež „Srebrna Szybka“ v Krakowe

V dňoch 9.- 12. marca 2016 sa uskutočnil medzinárodný festival a konkurz „Srebrna Szybka“ v Krakowe, ktorého sa zúčastnili talentovaní mladí muzikanti z Litvy, Bieloruska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Poľska v sólovej i komornej hre na rôzne nástroje. Organizátorom festivalu bola Szkola Muzyczna I. i II. stopnia im. Bronislawa Rutkovskiego v Krakowe, patrónom bol prezident mesta Krakow a Akademia muzyczna v Krakowe.

Podmienkou účasti na festivale bol repertoár obsahujúci aspoň jednu skladbu poľského súčasného skladateľa a iných svetových skladateľov narodených po r. 1900 v časovom limite do 15 minút. Dôraz sa kládol na objavnosť, atraktívnosť repertoárov súčasných skladateľov a nové výrazové prostriedky inštrumentálnej hudby, s využitím hry alikvótnych tónov, poklepov na telo nástroja, preparovaný klavír, hra na strunách klavíra, súčasné rytmické poklepy nohou, súzvuk, rytmická hra neurčitých tónov, hra lakťom, dlaňou, prefukované tóny, fruláto a brumendo na dychových nástrojoch, či hlasové efekty ľudského spevu. Súčasne sa prezentovali okrem klasických hudobných nástrojov, ktoré sú u nás netradičné nástroje ako perkusie – marimba, vibrafón, xylofón, keltská harfa, kanklés a ich rôzne kombinácie v komornom obsadení. Porota bola zostavená z profesorov Akademie muzycnej v Krakowe, USA, Litvy.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková a Deniska Garajová

V 3. kategórii medzi najmladšími interprétmi sa prezentovala v sólovej hre na priečnej flaute Denisa Garajová, ktorá predviedla skladby I. Dibáka, J. Z. Bartoša a Barbari Mikuszewskej za klavírneho doprovodu jej učiteľky Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej. V komorných súboroch vo svojej vekovej kategórii sa predstavilo flautové trio: Denisa Garajová – 1. flauta, Daniela Švantnerová – 2. flauta, Radka Gombalová – 3. flauta, ktoré prednieslo viacčasťové skladby L Haloulka, Suita for three flutes op. 69 – Birds, Sz. Tesarowicza – Tryptyk slasky, J. Hogenhausa – Tangolino, I. Kopáčika – Zmrzlinový pohár.

Deniska Garajová, Daniela Švantnerová, Radka Gombalová

Flautistky ZUŠ Poltár získali diplom Medzinárodného festivalu Szrebrna Szybka a drobné prezenty od organizátora festivalu a Dr. Renaty Guzik, ktorá pozvala našu ZUŠ na tento festival. Účasťou získali hlavne skúsenosti, zážitky, vzácne muzikantské vedomosti a trendy uberajúcej sa hudby 21. storočia. Súčasťou podujatia bol i koncert pedagógov Muzycznej školy B. Rutkowskiego a Akademie Muzycznej v Krakowe.

Po náročných interpretačných výkonoch flautistky spolu s p. uč. Ľuboslavou Slebodníkovou  navštívili historické centrum Krakowa – Mariánsky kostol, Sukienicu, budovy Jagelovskej univerzity na Rynku Glownom či Slávnu „Kopalňu“ vo Wieliczke, ale i Krakovskú galériu.

Diplom trio

Deniska Garajová, Daniela Švantnerová, Radka Gombalová

Spolupráca s Muzycznou školou v Krakowe bude pokračovať i v budúcnosti výmennými koncertmi, či účasťou na Európskom festivale umeleckého školstva na Slovensku, či Európskom dni rodičov a škôl, ktoré bude organizovať Slovenská rada rodičovských združení na Slovensku.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

 

Print Friendly, PDF & Email