Vianočný koncert ZUŠ v Poltári

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy v Poltári
 

V zimnom období sa všetci tešíme a pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku. Vianoce už klopú na dvere a na adventnom venci už svietia  sviečky. V tomto predvianočnom čase sa uskutočňuje množstvo koncertov vážnej hudby.

Každoročne sa kalendárny rok a posledný školský deň v danom roku na Základnej umeleckej škole končí Vianočným koncertom. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 22. 12. 2015 o 15:45 sa v koncertnej sále rozozneli tóny hudby. Žiaci všetkých odborov nám tieto predvianočné dni spríjemnili tancom, slovom, hudbou, ale aj výtvarnými prácami, či ozdobami s vianočnou tematikou. Celý koncert bol sprevádzaný aj obrazovou prezentáciou, ktorá ešte viac evokovala zimu, sneh a sviatky…

 

Koncert otvorila mladá klaviristka Michaela Píšová, ktorá zahrala Zimnú náladu od Martina Vozára. Sofia Macháčková a Patrícia Bystrianská, žiačky literárno-dramatického odboru zarecitovali vianočné básne a tanečníčky sa premenili na snehové vločky a predviedli choreografiu ich p. uč. Ivetky Hrivnákovej, za ktorú boli odmenené veľkým potleskom.

 

Na koncerte zazneli koledy – Pastieri, pastieri v podaní Anetky Bitalovej (altová flauta) a Samka Ostrihoňa (gitara), či tradicional Už z hor zní zvon, ktorý zaspievala Bianka Němcová, najmenší účinkujúci – prípravný spevácky zbor zaspieval 2 piesne – Na nebíčku a Pásli ovce valasi, duo v podaní Bronislavy Garajovej (klavír) a Soničky Fehérpatakyovej (gitara), ktoré zahrali Red River a koledu Nesiem vám noviny a zaznela aj klavírna úprava koledy Dnešný deň sa radujme v podaní Adama Kubaliaka. Záver koncertu patril speváckemu zboru Krištálik, ktorý zaspieval netradičný africký tradicional I Pharadise. Spoločne sme sa rozlúčili tradičnou piesňou Franza Grubera – Tichá noc.

 

Vystúpenia boli pre návštevníkov koncertu nepochybne príjemným zážitkom a zároveň malým pohladením na duši.

 

Na záver všetci účinkujúci dostali sladkú odmenu od kultúrnej komisie mesta Poltár  a pani riaditeľka Mgr. Slebodníková sa so všetkými prítomnými rozlúčila s prianím požehnaných a spokojných Vianoc.

 

Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.

Zástupkyňa školy

Print Friendly, PDF & Email