Jesenný koncert

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ PoltárVytlačiť
 

Dom kultúry dňa 24. 11. 2015 bol naplnený umeleckým zážitkom interpretačných výkonov žiakov a učiteľov ZUŠ v Poltári. Vstupnú halu zdobili výstavné panely výtvarných prác žiakov výtvarného odboru, ktorí boli súčasne autormi návrhov na plagát, či samotný programový  bulletin.

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár

Koncert otvorila tanečná skupina Junior´s band skladbami Come together, Get back skupiny Beatles. Dramaturgia koncertu bola zostavená z diel domácich i svetových skladateľov klasickej hudby. No žiaci ZUŠ-ky predviedli i populárne melódie, ako je Škoda lásky, Love me tender , či Killing me softly, Yesterday… Zazneli tu krásne melódie v hre na klavír, keyboard, gitare, husle, zobcovú flautu. Detský divadelný súbor „Maskované Guliverky“ predviedli v réžii Evy Žírošovej hru – Smutná princezná a režisér. Svojím divadelným humorným prejavom najmladší herci zaujali a rozosmiali celé publikum.

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár

Ľudový blok otvorila svojím spevom Nina Nociarová, ktorá zaspievala od M. Sch. Trnavského „Dievča, čo robíš“, či Tomáško Kuzmáni vystúpil s piesňou „Po valašsky od zeme“. Spevácky zbor Krištálik zaspieval trojhlasne ľudovú „Dievča, dievča“, ale i efektnú Autostopársku od Milana Nováka. Krištálik zaujal nielen svojím výkonom, ale aj novým oblečením – tričkami s logom zboru. Ľudová hudba Lúčina predviedla dve ľudové piesne „Kde si sivá holubička“ a „Čerešenka“. Záver patril opäť populárnej hudbe, ktorej sa predstavil spevom a hrou na keyboard Alexej Gašpar „Milujem a mám ju rád“, „Prečo si tak veľmi krásna“.

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár

No najviac zaujal Vratko Laššák, ktorý zaimprovizoval hrou na bicie a vytvoril tak originálny doprovod ku skladbe L. Holanda „Where are you now“. Kapela Junior´s band koncert ukončila skladbou „Motorkárska“ od Horkýže slýže. Obecenstvo  – verejnosť, rodičia celého okresu Poltár bohatým potleskom odmenili viac ako 50 účinkujúcich. Jesenný koncert, jeho atmosféra i pohoda bolo to najkrajšie, čo mohlo hudbu milujúce obecenstvo dostať.

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár

Riaditeľka školy moderovala celý koncert, poďakovala sa všetkým účinkujúcim za krásne interpretačné výkony. Poďakovala pedagógom za prípravu a hlavne vyzvala rodičov, aby podporovali i naďalej svoje deti v umeleckom vzdelávaní na ZUŠ v Poltári. Súčasne pozvala rodičov na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 22. 12. 2015 o 16,00 hod. v Koncertnej sále ZUŠ.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková
riaditeľka školy

Umelecký zážitok Jesenného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email