Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy Kokava nad Rimavicou

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

Dňa 17.12.2015 sa v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou uskutočnil Vianočný koncert žiakov, učiteľov elokovanej triedy v Kokave nad Rimavicou. Pre rodičov i žiakov je to veľká udalosť, lebo dramaturgia koncertu i atmosféra dýchala Vianocami. Sólovými skladbami sa postupne predstavili najmladší žiaci: Andrej Ostramok, ktorý zahral na keyboarde koledu Poďme bratia do Betlehema a zaspieval veselú koledu Keby som mal peniažky. Malá Hanka Klenovičová si zahrala štvorručnú hru na klavíri so svojou mamkou koledy – Štedrý večer nastal, Šťastie zdravie.

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou

Tamara Stieranková zahrala skladbičku J. Hatríka „Žalostná pieseň o zime“ s improvizovaným sprievodom p. uč Gálla. Žiačka prípravného ročníka Sarah Ikhelaufi s citom zahrala Jak si krásne Jezuliatko a Veselé vianočné hody. Staršie žiačky sestry Blahútové, T. Kantorová, M. Ďurianová, S. Jančová predviedli už technicky náročnejšie skladby s improvizáciou – Tico tico, Fairytale, Autum Leaves, Sir Duke, Les Angels dans compagnes od svetových skladateľov.

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou

V závere koncertu všetci žiaci zaspievali veselú koledu Do hory do lesa valasi a veselú pieseň od B. Felixa – Rýmy zimy za doprovodu detských hudobných nástrojov, ktoré pripravila v rámci hudobnej náuky ich učiteľka Mgr. Dagmar Výveková DiS art. Odmenou za krásny umelecký zážitok bol potlesk celého obecenstva a hlavne ich rodičov, ktorí ďakovali za prípravu aj ich učiteľom Mgr. art. Márii Sihelskej  a p. uč Ondrejovi Gállovi. Ako sladkú odmenu všetci účinkujúci dostali od svojich pedagógov tortu v tvare klavíra, na ktorej si pochutnali všetci účinkujúci.

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou

Tu bol priestor aj na komunikáciu s rodičmi a v želaní všetkého dobrého, hlavne zdravia či umeleckých úspechov žiakov elokovanej triedy v Kokave nad Rimavicou v roku 2016 sa dojatí rodičia spolu so svojimi ratolesťami tešili na vianočné prázdniny.

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou

Vianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ Poltár v Kokave nad Rimavicou

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email