„Zahrajže nám píšťalôčka“ – úspech žiakov ZUŠ na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch

Stalo sa už tradíciou, že mladí talentovaní umelci v hre na zobcové flauty každý druhý rok predvedú  svoj talent. Tento rok nás mesto Nové Zámky vítalo na súťaži s medzinárodnou účasťou na X. ročníku súťaže „ Zahrajže nám píšťalôčka“ 11. mája 2018. Našu školu reprezentovali štyria žiaci a na pódiu predviedli svoj súťažný repertoár, zostavený

Print Friendly, PDF & Email

Ensemble Ricercata

Umelecký zážitok dnes zažilo nie veľké, ale úprimné publikum žiakov i milovníkov hudby Poltára, ktorí bohatým potleskom odmenili úžasných umelcov Ensemble Ricercata z Bratislavy. Hudba Menslsohna Bartholdyho, Schumanna, Brahmsa a Schuberta…slávnych romantikov vo vynikajúcej interpretácii umelcov ohúrila i žiakov, ktorí prvýkrát sa stretli.. ako oni hovoria… naživo s romantickou hudbou. Veríme, že tzv. vážna hudba

Print Friendly, PDF & Email

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018.. nadregionálna výtvarná súťaž výtvarníkov 14 ZUŠiek Novohradu,Gemera, Malohontu a Hontu 25.5.uzatvorila svoju putovnú výstavu v Dome Matice slovenskej… organizátorom bola SZuŠ v Opatovej-Lučenec. Zmyslom putovnej výstavy, kt. bola otvorená vo všetkých mestách, obciach zúčastnených ZUŠ, aby tvorbu talentovaných výtvarníkov, artefakty rôznych technik videlo čo najviac detí materských, základných i stredných škôl.

Print Friendly, PDF & Email

Talentík múz 2018

TALENTÍK MÚZ 2018… Zuš Poltár zorganizovala už 14.ročník okresnej súťažnej umeleckej prehliadky pre deti a žiakov materských a 1.st.základných škôl celého okresu Poltár pod názvom TALENTÍK MÚZ 2018.SÚŤAŽILO sa v hudobnej, výtvarnej, literárnej a tanečnej múze v 1.kategórií 5-7rokov,v 2.kat.8-10 rokov.Do súťaže sa zapojilo spolu 245 TALENTÍKOV. Krásne výtvarné práce zdobili koncertnú sálu, kde spievali

Print Friendly, PDF & Email

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty pre deti materských a 1.stupeň základných škôl organizuje ZUŠ Poltár s cieľom vtiahnúť deti do sveta hudby v prostredí samotnej Zušky. Tohtoročný koncert,“Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“ odhalí skryté zvieratká.. líšku, ježka, bojové mravce, lienky, čarovnú vílu… ktoré zaznejú i v interpretácii í skladbičiek na klavíri, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete,

Print Friendly, PDF & Email

Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice

Základná umelecká škola v Poltári ako každoročne, tak aj tento rok pripravila dňa 24.5.2018 pre žiakov základných škôl a materských škôl v Poltári výchovný koncert pod názvom „Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“. Koncertná sála sa naplnila malými poslucháčmi, ktorý netrpezlivo očakávali, čo si pre nich pripravili žiaci literárno-dramatického odboru. V čarovnom lese totiž okrem

Print Friendly, PDF & Email

Regionálna prehliadka zborov 2018

Regionálnu prehliadku speváckych zborov 22.5.zorganizovalo NOS v Lučenci a ZUŠ v Poltári v koncertnej sále našej školy – ZUŠ Poltár.  Vystúpili: spevácky zbor Krištálik,prípravný spevácky zbor Krištálik, Dievčenský zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Máriou Sihelskou, spevácky zbor Campanela s dirigentskou Mgr. Terkou Kelementovou DiS art. z

Print Friendly, PDF & Email

Cesta za umením VIII. Prešov

ZUŠ POLTÁR 18.5.2018 smerovala do Prešova, metropoly Šariša. Cieľom umeleckého zájazdu je, aby žiaci ZUŠ sa stretli s pravým umením v originálnom prostredí… Tak sme navštívili Šarišskú galériu, kde sme si pozreli 4 expozície s odborným výkladom lektora – expozícia „Plató“ sa zaoberala vzťahom módy a umenia, jedinečná výstava celoživotného diela klasika modernej košickej maľby

Print Friendly, PDF & Email

Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27.3.2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji. Záujem o túto súťaž každý rok stúpa, evidentná je i rastúca kvalita výkonov, ktorá dosahuje vo vyšších ročníkoch skoro poloprofesionálnu úroveň. Odborný seminár

Print Friendly, PDF & Email