SUPERAR

Občianske združenie SUPERAR Slovakia Bratislava pripravilo pre pani učiteľky, vychovávateľky tvorivý Superar workshop, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár.Pozvanie prijala ZŠ Školská, ZŠ Slobody, Komunitné centrum, MŠ Sklárska a ZUŠ Poltár. Hlavnými aktérmi boli ich deti a žiaci, ktoré s neuveriteľným záujmom boli vtiahnuté do tvorivého procesu=práca s dychom, tvorba tónu, využívanie hlasových

Print Friendly, PDF & Email

Rodinný koncert

Rodinný koncert dnes 26.3.2019 v koncertnej sále ZUŠ Poltár spojil hudbou rodičov, ich deti, súrodenecké páry, staré mamy, či sesternice a bratrancov z 2.kolena a učitelov v jednu veľkú muzikantskú rodinu. Pani učiteľka Sihelská a Svorčíková vyspovedali stremovaných rodičov, ktorým patrí veľká vďaka a obdiv, že mali po mnohých rokoch odvahu nacvičiť pod vedením zanietených

Print Friendly, PDF & Email

Rozprávková skrinka

Dom kultúry v Poltári sa 21.3.2019 naplnil mladými hercami a detským publikom regionálnej prehliadky Rozprávková skrinka, ktorú organizovalo NOS Lučenec a mesto Poltár. Z našej zuš sa predstavili 3 súbory pod vedením p. uč. VERONIKY Berkyovej :Mimoni s hrou WiFi..ntená snehulienka, Kukátko a Maskované Guliverky s hrou Začias, nečias pán učiteľ, Duo-ale rozdielne a Šuliteatro

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a13.3.2019,kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov štátnych ZUŠiek. Za účasti MŠ VVa Š, OZPŠaV SR, ŠPÚ, MPC, AzušČR, Raabe, ŠEFT, IZUŠ a iných inštitúcií sa riešili vážne témy, legislatívne zmeny a hlavne finančná podpora tak potrebného umeleckého školstva. BB kraj spestril rokovanie hudobnými

Print Friendly, PDF & Email

Repríza Snehovej kráľovnej

Repríza Snehovej kráľovnej Zuš Poltár uviedla 5.2.2019 reprízu hudobno dramatickej rozprávky SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktorú ponúkla ako darček k polročnému vysvedčeniu, či štartu do druhého polroka deťom a žiakom ZŠ a MŠ. Dom kultúry sa naplnil veselými deťmi z MŠ Sklárska a Kanadská a žiakmi 1.stupňa ZŠ ul. ŠKOLSKÁ. Pekný príbeh súrodeneckej lásky a priateľstva predviedli

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert

MÔJ PRVÝ KONCERT.. najmladší žiaci prípravných ročníkov otvorili koncertnú sezónu 2019 žiakov ZUŠ Poltár. Neformálnym rozhovorom sa deti s pani riaditeľkou rozprávali…, čo to vlastne koncert je? Začali spolu hovoriť o „koncerte“ na futbalovom ihrisku… A tak sa deti preniesli na koncert do koncertnej sály…. kto všetko je potrebný na koncertnú súhru.. Oni.. malí interpréti,

Print Friendly, PDF & Email