Metodický deň 4.4.2024 – „Klavírna tvorba …

Metodický deň 4.4.2024 – „Klavírna tvorba Petra Špiláka a workshop so zameraním na interpretačnú prípravu žiakov na súťaže pod vedením Evy Varhaníkovej“

ZUŠ Poltár zorganizovala Metodický deň pre 49 učiteľov klavírnej hry z 15 Zušiek regiónov Novohrad, Gemer, Malohont prijali pozvanie na svoj profesionálny rast, zároveň podujatie bolo príležitosťou stretnutia kolegov, výmeny svojich pedagogických skúseností práce s deťmi. Lektormi boli doc.Mgr.art.Peter Špilák, PhD. skladateľ a pedagóg,ArtD., ktorý odborne uviedol svoju klavírnu tvorbu. Profesionálna klavíristka doc.Mgr.art.Eva Varhaníková,ArtD. charakterizovala skladby z pohľadu interprétky skladieb P.Špiláka. Zároveň viedla workshop žiakov, zameraný na prípravu žiakov ZUŠ na súťaže, podelila sa so svojími skúsenosťami predsedníčky porôt klavírnych celosl. súťaži. Malé tango P.Špiláka si zahrali z listu i učitelia zušiek. Záver metodického dňa bol umeleckou bodkou… koncertom Evy Varhaníkovej z diel P.Špiláka a v klavírnom duete s Mgr.art. Bohadom Kovaľom uviedli skladby T.Andrašovana. Ďakujeme za umelecký zážitok i obsahovú náplň metodického dňa.

ĽS.

Klavírna tvorba hudobného skladateľa Petra Špiláka bola hlavnou témou včerajšieho stretnutia učiteľov ZUŠ z novohradského regiónu. Ďakujeme za pozvanie skvelej pani riaditeľke Zuš Poltár, Ľuboslava Slebodníková, ďakujeme za veľmi milý záujem a aktivitu úžasným pedagógom z celkom 15-tich základných umeleckých škôl. Tvorivé rozpravy o pôvodnej slovenskej tvorbe a tiež o interpretačných technikách v klavírnej tvorbe 20. a 21. storočia sa realizovali v príjemnej a priateľskej atmosfére. Je krásne vedieť, že mladé talenty sú v takých dobrých pedagogických rukách. Prajeme pedagógom aj detičkám mnoho úspechov a chuti do štúdia nových, zaujímavých klavírnych diel.

Eva Varhaníková

Print Friendly, PDF & Email