VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ v elokovanom pracovisku v Kokave nad Rimavicou

Toľko radosti, kolied, skladbičiek na klavíri, keyboarde, gitare, akordeóne, ale i na cimbale, či bicích nástrojov dnes zaznelo na VIANOČNOM KONCERTE ZUŠ Poltár v elokovanom pracovisku v Kokave nad Rimavicou. Premiéru mali i žiaci novozaloženého tanečného odboru pod vedením p.uč. L. Zvarovej. Prekvapením v závere bola koleda na „hrajúcich zvončekoch“, obecenstvo malo uhádnuť o aké koledy šlo. Odmenou pre všetkých bola sladká torta a bohatý potlesk rodičov. Vďaka p.uč. Mariky Sihelskej, O. Gallovi, D. Cibuľovi a V. Laššakovi za prípravu svojich malých muzikantov. Krásnu vyzdobenú sálu dopĺňal i panel výtvarných prác žiakov p.uč. N. Gazikovej. Velké ĎAKUJEM patrí i p.riaditeľke Domu kultúry Blanke Harasimovej za krásnu výzdobu sály a vytváranie podmienok pre štúdium deti v Kokave n.Rimavicou.

🎶ĽS

Print Friendly, PDF & Email