Koncert na Mikuláša v Hrachove

„Ahoj, vítame ťa..“ dnes na Mikuláša pesničkou žiakov prípravného ročníka vítali svojich rodičov na Internom koncerte z triedy p.uč. Michaely Belušíkovej a tanečnej triedy Melisy Portelekyovej. Zazneli sólo skladbičky i štvorručné hry, koledy a piesne. Tanečný odbor sa predstavil 5 choreografiami. Záver koncertu patril tanečnej skupine, ktorá sa predstavila aktuálnou choreografiou Oh Santa od Mariah Carey. Všetci účinkujúci boli odmenení sladkosťou i koláčikmi od rodičov. Potlesk rodičov povzbudil deti do ďalších verejných vystúpení, vďaka patrí i p. učiteľkám za prípravu. ĽS

Print Friendly, PDF & Email