Jesenný koncert a výstava – Dňa 21.11.2023 (utorok) o 15:45 v Dome kultúry Poltár

Na Jesennom koncerte 21.11. v Dome kultúry v Poltári sa predstavilo publiku viac ako 100 mladých umelcov. Muzikanti na rôznych nástrojoch, sólo speváci i speváčikovia prípravného zboru Krištálik. Tanečníci sa predstavili hlavne choreografiami moderných tancov. Ľudová hudba v plnej zostave za znenia skupiny huslistov, cimbalu, kontrabasu, violy, akordeónu a spevu roztlieskalo plné obecenstvo. Úvod a záver koncertu patril tanečnej kapele ZUS BAND, ktorá zahrala 4 populárne skladby -Seňorita, Sway, Bella Ciau a I will survive, kde prvý krát vystúpila i speváčka Nelka Ridzoňová. Veľká vďaka vám naši muzikanti, tanečníci za krásny umelecký zážitok, vďaka p. učiteľom za prípravu, vďaka výtvarníkom za výstavu prác vo foyer a veľké ďakujem za potlesk skvelému obecenstvu.

Ľ.S.

Autorka kresby na plagát je Stela Poliaková – graf. úprava Monika Račková

Print Friendly, PDF & Email