Oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Poltár.

1. MŠVVaŠ SR podľa §150 odst.8.č245/2008 Z.z./školský zákon/s úpčinnosťou od 26.10.2020 do odvolania  mimoriadne  prerušuje vyučovanie aj na základných umeleckých školách. ZUŠ v Poltári zabezpečuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom triednych učiteľov v HO, VO, TO, LDO. Triedni učitelia sa spoja s rodičmi, žiakmi, kde si dohodnú formu i podmienky i rozvrh hodín  dištančného vzdelávania. 2. Rozhodnutím

Print Friendly, PDF & Email

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia, MŠVVaŠ pragr. 150 osd. 8 zákona 245/2008 Z. z. rozhodlo: Jesenné prázdniny sú v termínoch 30.10. a 2.,6.,9.novembra 2020. Od 26.10. do odvolania sa vyučovanie aj na ZUŠ bude uskutočňovať dištančným vzdelávaním. P. učitelia sa s rodičmi skontaktujú a dohodnú spôsob on-line vyčovania podľa vzájomných tech. možnosti /skype, messenger, zoom, videohovor… . Prosím

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert a výstavu 30.1.2020

S prianím všetkého dobrého v Novom roku, Vás pozývame na Môj prvý koncert a výstavu, tešíme sa, že nás svojou účasťou podporíte. (M.R.) Účinkovať budú deti prípravných ročníkov všetkých odborov. Práve oni otvárajú koncertnú sezónu 2020 ZUŠ Poltár.

Print Friendly, PDF & Email