OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

MŠVVaŠ pragr. 150 osd. 8 zákona 245/2008 Z. z. rozhodlo: Jesenné prázdniny sú v termínoch 30.10. a 2.,6.,9.novembra 2020. Od 26.10. do odvolania sa vyučovanie aj na ZUŠ bude uskutočňovať dištančným vzdelávaním. P. učitelia sa s rodičmi skontaktujú a dohodnú spôsob on-line vyčovania podľa vzájomných tech. možnosti /skype, messenger, zoom, videohovor… . Prosím o vašu vzájomnú spoluprácu, za kt. Vám vopred ďakujem, aby sme spolu zvládli ťažké obdobie, aby sme deťom umožnili umelecké vzdelávanie. Možné problémy s on line vyučovaním a bez dig. technológií „Ak to prijaté pravidlá o pohybe osôb umožnia, budete informovaní od tr. učiteľov o možnosti prísť do školy na konzultácie alebo na prezenčné vyučovanie“. Verme spoločne, že to nepotrvá dlho, ale zabezpečme spolu, aby deti doma hrali, spievali, maľovali a tancovali, hýbali sa….

Ľ. Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email