Žiaci ZUŠ v Poltári na návšteve v komunitnom centre Mikuláš podľa mojich predstáv

Dňa 22.11.2016 starší žiaci ZUŠ Poltár absolvovali výučbu v rámci otvorenej hodiny v spolupráci s Komunitným centrom v Poltári. Cieľom tejto hodiny bolo zblížiť cez umenie obidve skupiny detí pri spoločnej práci na tému: „Mikuláš podľa mojich predstáv“.
žiaci VO v komunitnom centrežiaci VO v komunitnom centre

Žiaci ZUŠ pri práci pomáhali mladším deťom s ich tvorbou, a tak svoje poznatky mohli otestovať aj v skutočnej praxi. Menším deťom sa zas páčilo, že svoje predstavy mohli ukázať aj iným a žiakom ZUŠ to, že sa mohli realizovať aj v inom prostredí nielen v ateliéri ZUŠ. Obidve skupiny tak odchádzali nanajvýš spokojné s túžbou, že spoločné umelecké tvorenie si v budúcnosti znovu zopakujeme.

Touto cestou zároveň ďakujem aj za poskytnuté priestory a za vytvorenie podmienok pre takúto hodinu komunitnému centru a ich pracovníkom.žiaci VO v komunitnom centre

 

 

 

PhDr. Magdaléna Bugárová

učiteľ VO ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email