Mladí umelci ZUŠ v Poltári si uctili seniorov v Slanej Lehote

Hudba v interpretácii žiakov ZUŠ v Poltári navodila emotívnu atmosféru v sociálnom zariadení Tília v Slanej Lehote. Zazneli populárne piesne V sieti ťa mám (Kristína), Dnes sa mi nechce nič (Zuzana Smatanová) v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej, Ragtime v interpretácii gitaristky Soni Fehérpatakyovej, Veselý duett P. Ďuriša – Tanec  v podaní Radky Gombalovej (priečna flauta) a Soni Feherpatakyovej (gitara), či lyrický Spomienka na Zbiroch v podarí Radky Gombalovej (priečna flauta). Evergreen Holubí dům zahrala na zobcovej flaute Nina Fitalová. Záver patril ľudovým piesňam Ej, povedal mi milý, A ja taka dzivočka, ktoré interpretovali Sára Partlová a Michela Szepesyová.

Soňa fehérpatakyováMichaela Szepesyová, Sára Partlová, Nina Fitalová, Radka Gombalová, Soňa Fehérpatakyová

Jednotlivé skladby predeľovali verše, zážitky, ale i vtipy v podaní Soni Fehérpatakyovej a p. uč. Ľuboslavy Slebodníkovej.

V priateľskej atmosfére sa rozospievali i samotní seniori spevom ľudových piesní. Dojímavou chvíľou bolo i objatie prastarkej Radky Gombalovej, ktorá nielen svojim interpretačným umením ale i láskou, slzami, či bozkom vyjadrila úctu k svojej prastarkej. Slzy dojatia a láskou naplnená atmosféra v seniorskom sociálnom zariadení Tília sa ukončila potleskom, poďakovaním p. Farkašovej a obdarovaním sladkou čokoládou všetkým žiakom a učiteľom ZUŠ v Poltári.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka ZUŠ

Print Friendly, PDF & Email