Detský festival ľudovej hudby

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Obec Halič dňa 20. apríla 2016 v Dome kultúry v Haliči organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov s názvom Detský festival ľudovej hudby. Našu Základnú umeleckú školu Poltár reprezentovala žiacka ľudová hudba Lúčina v zložení: husle –  Vivien Balogová, Martina Marcineková, Viktória Jančová a Soň

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na husliach a v hre na keyboarde

Dňa 6. apríla 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Hnúšti konala nadregionálna súťaž v hre na husiach. Základnú umeleckú školu z Poltára reprezentovali 5 žiaci a získali nasledovné umiestnenie: v I. kategórii – Ján Bútor (strieborné pásmo), v II. kategórii – Sofia Vetráková (strieborné pásmo), v III. kategórii nás reprezentovali – Martina Marcineková, (strieborné pásmo) a Vivien Balogová (bronzové pásmo). Najstaršou žiačkou