Ensemble Ricercata

Umelecký zážitok dnes zažilo nie veľké, ale úprimné publikum žiakov i milovníkov hudby Poltára, ktorí bohatým potleskom odmenili úžasných umelcov Ensemble Ricercata z Bratislavy. Hudba Menslsohna Bartholdyho, Schumanna, Brahmsa a Schuberta…slávnych romantikov vo vynikajúcej interpretácii umelcov ohúrila i žiakov, ktorí prvýkrát sa stretli.. ako oni hovoria… naživo s romantickou hudbou. Veríme, že tzv. vážna hudba si nájde nových poslucháčov, že i v Poltári sa udomácnia koncerty, veď srdečné publikum si to i po tomto koncerte zaželalo.Ďakujeme a blahoželáme Vám za krásny hudobný zážitok.Ľuba Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email