Vianočná akadémia elokovaného pracoviska v ZŠ Kalinovo

Každoročne žiaci elokovaného pracoviska v Kalinove spestria svojím programom vianočné obdobie. Dňa 22. 12. 2017 za účasti p. starostu Šarkana, učiteľov, rodičov i žiakov a p. riaditeľa Mgr. Mella sa hudbou a tancom vytvorila Vianočná atmosféra.  Pani učiteľka Mgr. Andrea Jamborová a jej žiaci sa predstavili hrou na klavíri tradičnými koledami, sólovými i štvorručnými skladbami.

Žiaci tanečného odboru sa predstavili tanečnými choreografiami najmladších žiačok „Anjelik môj“ a starších tanečníc  s baletnou choreografiou „Valčík P. I. Čajkovského“, či moderným tancom „Litle party“.

 

 

 

 

 

Účinkujúci žiaci boli odmenení bohatým potleskom svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov i hostí. Súčasne je to krásna spolupráca ZŠ a ZUŠ, ktorej výsledkom bol predvianočný umelecký zážitok.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email