Vianočný koncert darček pre rodičov ZUŠ-ky v Poltári

Slávnostná atmosféra, výzdoba školy a koncertnej sály dňa 21. decembra 2017 privítala rodičov, starých rodičov a priateľov na tradičnom „Vianočnom koncerte“.  Malí i väčší interpréti na rôzne nástroje hudobným darčekom kolied, skladieb svetových i domácich skladateľov obdarili publikum.

 

 

 

 

 

 

Nechýbal ani balet, či spev, komorná hudba a zborové skladby speváckeho zboru Krištálik. Prekvapením bola skupinová pantomíma na hudbu J. Kirschner – R. Opatovský „Čas sviečok“ divadelného súboru „Šuli teatro“. Prekrásna skladba Ľuda Kuruca „Sneží“ a Greberova Tichá noc v podaní speváckeho zboru Krištálik ukončili vianočný koncert, ktorý s novoročnými vinšami dojali publikum k slzám a bohatému potlesku. Celú atmosféru umocňovala obrazová prezentácia, ktorá spestrila celú dramaturgiu koncertu. Hudba, slovo, tanec, výstava tak naplnili ducha nás všetkých a vyvolali bohatý umelecký  zážitok. P. poslankyňa Martina Tóčiková sa poďakovala za Radu školy a odmenila všetkých účinkujúcich sladkým medovníkom.

Print Friendly, PDF & Email