Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj programový bulletin  bol graficky dotvorený prácou Silvie Hroncovej s obsahom radosti detí, v zajatí tónov a umenia. V úvode pani riaditeľka Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých prítomných, rodičov, starých rodičov, či krstné mamy, ktorí si prišli s radosťou vypočuť prvé tóny svojich ratolestí.

Spoločenská udalosť začala rozhovorom detí, publika a pani riaditeľky, kde deti prišli nato, že koncert tvoria nielen hudobníci, nástrojári – výrobcovia hudobných nástrojov, tanečníci, maliari, herci, ale aj hudobní skladatelia, zvukári a samozrejme učitelia a publikum – ich rodičia. V detskej diskusii prebehli i dôležité myšlienky o koncerte, ako o kultúrno-spoločenskom podujatí, ako sa majú obliecť, pokloniť, tlieskať a správať. Tak sa plnila nielen funkcia verejného koncertu, ale aj výchovná, veď pravidelným vystupovaním na verejnosti sa deti zbavujú trémy, sú suverénne a tiež by mali vedieť, že umenie – ich skladbičky sú nielen pre nich, ale hlavne pre tých, ktorí si ich prišli vypočuť a precítiť umelecký zážitok. Koncertu sa zúčastnilo viac ako 45 detí z Poltára i elokovaných pracovísk.

 

 

 

 

 

Okrem hudobníkov vystúpili najmladší tanečníci z Poltára s choreografiou „Pocit radosti“ pod vedením p. uč. Barbory Olejníkovej. Tanečná choreografia p. uč. Moniky Kramecovej na hudbu L. Štajdla a J. Rolincovej „Anjelik môj“, ktorú zatancovali malé baletky z Kalinova, zaujala publikum baletnými prvkami i priliehavým kostýmom.

Na koncerte zazneli detské ľudové piesne, populárne melódie, či skladbičky slovenských i svetových skladateľov v podaní klaviristov, spevákov, keyboardistov, flautistov, huslistov a gitaristov. V závere vystúpili žiaci hudobnej náuky s hudobnými hádankami a veselou piesňou M. Antolíka „Slniečko“ a „Kúpil si pes topánôčky“, ktorú sprevádzali detskými hudobnými nástrojmi  pod vedením p. uč. Mgr. Anny Ferencovej.

 

 

 

 

 

Všetci účinkujúci boli odmenení za svoje výkony bohatým potleskom, darčekom a sladkosťou za podpory rodičovského združenia. Veríme, že dnešné výkony budú motiváciou pre žiakov a prianím ich rodičom k ďalším umeleckým úspechom v štúdiu na Základnej umeleckej škole v Poltári.

 

 

 

 

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

 

Print Friendly, PDF & Email