Mrázik

Vianočný čas zavítal aj do našej Zuš-ky . K sviatkom lásky, radosti a pokoja neodmysliteľne patria aj rozprávky. Toto obdobie prinieslo množstvo nápadov. Jedným z nich bolo spojiť všetky odbory a urobiť niečo spoločne. A tak sa žiaci literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a tanečného odboru pod vedením ich učiteľov pustili do toho a začali pilne cvičiť a pripravovať hudobno – dramatickú rozprávku Mrázik. Premiéra sa uskutočnila v Dome  kultúry v Poltári dňa 21.12.2017.

 

 

 

 

 

 

Tanec, spev a divadelné výkony žiakov sprevádzali celé predstavenie. Žiaci tanečného odboru si nacvičili rôznorodé choreografie pod vedením p. učiteľky Barborky Olejníkovej. Neodmysliteľné piesne z Mrázika nám zaspievali žiaci hudobného odboru v štúdijnom  odbore spev pod vedením Mgr. Dagmar Vývlekovej Dis.art, hudobné podklady spracoval p. učiteľ Ondrej Gáll  a hovorené slovo a obsadenie postáv patrilo žiakom literárno – -dramatického odboru pod vedením p. učiteľky Veroniky Berkyovej. Spolupráca našich žiakov bola miestami ťažká, ale láska k umeniu bola silnejšia. Veríme, že nešlo o posledný spoločný projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa podieľali pri tvorbe scény, kostýmov, a tiež všetkým zúčastneným, prítomným v hľadisku, ktorí boli zvedaví na nášho „ zuškárskeho Mrázika.“

Ďakujeme

p. uč. Veronika Berkyová                                                                    učiteľka LDO

Print Friendly, PDF & Email