Talentík múz 2018

TALENTÍK MÚZ 2018… Zuš Poltár zorganizovala už 14.ročník okresnej súťažnej umeleckej prehliadky pre deti a žiakov materských a 1.st.základných škôl celého okresu Poltár pod názvom TALENTÍK MÚZ 2018.SÚŤAŽILO sa v hudobnej, výtvarnej, literárnej a tanečnej múze v 1.kategórií 5-7rokov,v 2.kat.8-10 rokov.Do súťaže sa zapojilo spolu 245 TALENTÍKOV. Krásne výtvarné práce zdobili koncertnú sálu, kde spievali Talentíky hudobnej múzy povinnú detskú pieseň v 1.kat.Húseničku a v 2.kat.Abecedu a druhú ľubovoľnú. V literarnej múze sa recitovalo, prednášala sa próza a tanečnej múze sme videli pekné choreografie ľudových, moderných či scénických tancov. Koncertík víťazov, spev povinných piesní všetkých detí sťa spoločné SUPERSTAR s kapelou, ceny, vzácne Diplomy a hlavne radosť, úsmev, šťastie detských TALENTÍKOV boli odmenené bohatým potleskom rodičov, učiteľov, p. vychovávateliek…krásna a užitočná spolupráca MŠ, ZŠ a Zušky v Poltári. ĎAKUJEM všetkým pedagógom školy za prípravu, organizáciu a celý priebeh umeleckej súťaže.Ďakujem Mgr. DENISKE Uhrinovej za celú registračnú agendu, vyhodnotenie a vypisovanie diplomov. ĎAKUJEM KULTÚRNEJ KOMISII A MESTU POLTÁR ZA FINANČNÚ PODPORU TAK KRÁSNÉHO UMELECKÉHO PODUJATIA. VERÍME, ŽE OBJAVENÉ TALENTÍKY ZAVÍTAJÚ K NÁM NA PRIJÍMACIE POHOVORY 12.a13.júna 2018 na ZUŠ v Poltári.

ĽUBA SLEBODNÍKOVÁ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email