Výchovné koncerty

Výchovné koncerty pre deti materských a 1.stupeň základných škôl organizuje ZUŠ Poltár s cieľom vtiahnúť deti do sveta hudby v prostredí samotnej Zušky. Tohtoročný koncert,“Čarovný hudobný les a tajomstvo truhlice“ odhalí skryté zvieratká.. líšku, ježka, bojové mravce, lienky, čarovnú vílu… ktoré zaznejú i v interpretácii í skladbičiek na klavíri, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, husliach, speve… MLADÍ divadelníci humorom, či veršami predstavovali hudobné nástroje… s cieľom vzbudiť záujem u detí hrať práve ten, ktorý ich očaril. Súčasne sa deti naučili, či spoločne zaspievali detské piesne. NO a Šašo Veronika komunikovala a hlavne humorom zapájala deti do výchovného procesu koncertu. Veď mnohé deti sú už našími žiakmi, a tie ktoré sa rozhodujú kresliť, hrať divadlo,… tancovať, či hrať na hudobný nástroj, či spievať… Sú vítaní.. Prijímacie pohovory máme 12.a 13.júna na zuške v Poltári od 13 hod do 17 hod. INFO 047/4222058,0905 262 227.Ľuba Slebodníková

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email