PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018

PALETA MLADÝCH UMELCOV 2018.. nadregionálna výtvarná súťaž výtvarníkov 14 ZUŠiek Novohradu,Gemera, Malohontu a Hontu 25.5.uzatvorila svoju putovnú výstavu v Dome Matice slovenskej… organizátorom bola SZuŠ v Opatovej-Lučenec. Zmyslom putovnej výstavy, kt. bola otvorená vo všetkých mestách, obciach zúčastnených ZUŠ, aby tvorbu talentovaných výtvarníkov, artefakty rôznych technik videlo čo najviac detí materských, základných i stredných škôl. Nuž pozrite si aspoň niektoré z nich. Ľuba Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email