Stretnutie Rady školy

Posledné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí Rady Školy ZUŠ Poltár, kde sa prerokovala podrobná Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017 /2018, nový rozpočet školy na 2019, počty žiakov v odboroch, či návrhy vo všetkých oblastiach. Minulý šk. Rok bol veľmi uspešný, no súčasne náročný pre ZUŠKu, ktorá musela prejsť rôznymi kauzami, katastrofou so zatečenými priestormi, kt. vyradila na 6 mesiacov výtvarný ateliér a množstvom atakov zo strany SŠ,…

Riaditeľka poďakovala predsedníčke Rady školy ZUŠ Mgr. MARTINKE BRISUDOVEJ a poslancom za neustálu pomoc v presadzovaní požiadavok zuš na zastupiteľstvách mesta PT, rodičom za podporu a petíciu s1200 podpisov za dôstojné priestory pre 474 deti a mládež, učiteľom za úspechy školy a obetavú prácu s deťmi. Veríme, že noví delegovaní poslanci v novom volebnom období budú oporou školy ako terajší poslanci. VĎAKA VÁM POSLANCI RADY ŠKOLY ZUŠ boli ste nám veľkou oporou, ako vďaku malá kytička nech vám pripomína vaše pôsobenie na úspešnej zuške.

Ľuba Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email