DIVERTIMENTO MUSICALE 2017

17. marca 2017 sa uskutočnila v Banskej Bystrici 28. ročník Krajskej súťažnej prehliadky Divertimento Musicale, ktorej organizátorom bolo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica.

Divertimento Musicale je súťažná prehliadka inštrumentálnej amatérskej hudby, ktorej sa môžu zúčastniť akékoľvek neprofesionálne inštrumentálne hudobné zoskupenia vo všetkých vekových kategóriách – deti, mládež a dospelí. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Poslaním podujatia Divertimento Musicale je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej hudby a konfrontovať ich výsledky. Cieľom je sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

Súčasťou súťažnej prehliadky je aj prezentácia a priblíženie menej známych hudobných diel jednotlivých štýlových období skladateľov domácich a zahraničných skladateľov. Je zameraná i na prezentáciu diel skladateľov 20. storočia s dôrazom na využitie rôzneho aj menej tradičného nástrojového obsadenia.  V dramaturgii súťažného repertoáru sa odporúča prihliadať i na výročia významných slovenských a svetových hudobných osobností.

Radka Gombalová, Daniela Švantnerová,, Denisa GarajováZákladnú umeleckú školu Poltár reprezentovalo trio priečnych fláut – Denisa Garajová, Daniela Švantnerová, Radka Gombalová, ktoré interpretovali skladby baroka a hudby 20. a 21. storočia. Flautistky pripravila na súťaž p. uč. Mgr. Ľuboslava Slebodníková. Za interpretáciu 7 skladieb získali strieborné pásmo a verejnú pochvalu za najlepšiu dramaturgiu a skladby 20. a 21. storočia L. Holoubka, J. Hogenhuisa. Súčasťou prehliadky bol odborný seminár členov poroty a odovzdanie vzácnych diplomov.

Vedenie ZUŠ gratuluje k úspechu i reprezentáciu ZUŠ i mesta Poltár.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

 

 

Print Friendly, PDF & Email