PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI 1.až 4.ročník I. časti nadregionálna súťaž 3 regiónov vo Veľkom Krtíši. Žiaci ZUŠ Poltár vzorne reprezentovali svoju ZUŠKu i mesto Poltár, získali jedno prvé miesto – Viktória Matúšková z triedy Mgr. art. Márie Sihelskej, päť druhých – Bronislava Garajová – z triedy Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej DiS art., Evka Salvová – z triedy Mgr. Kataríny Kubaliakovej DiS art., Juliana Kristína Majlingová – z triedy p. uč. Brigity Bohóovej DiS art., Adam Cienik, Sarah Ikheloufi – z triedy Mgr. art. Márie Sihelskej, jedno 3.miesto – Oleg Kováč z triedy p. uč. Olega kováča DiS art. a mimoriadnu cenu za interpretáciu skladby 21.storočia – Bronislava Garajová.

 

 

 

 

 

 

 

 

30. apríla sa v ZUŠ Revúca konala súťaž v hre na klavíri – 1. až 4. ročník druhej časti a II. stupňa.

ZUŠ Poltár Reprezentovali Miriama Strašková, ktorá získala zlaté pásmo a Tamara Stieranková – bronzové pásmo.

BLAHOŽELÁME mladým umelcom aj ich p. UČITEĽOM za vzornú prípravu.

Print Friendly, PDF & Email