Jarný koncert 2018

JARNÝ KONCERT ZUŠ POLTÁR v Dome kultúry v PT dnes 26.4.,kde účinkovalo viac ako 70 žiakov hudobného, tanečného odboru… zanechal umelecký zážitok v publiku rodičov, priateľov, verejnosti.. Výborne výkony mladých umelcov, ktorí reprezentovali, či ešte len budú reprezentovať zušku na regionálnych a celoslovenských súťažiach, či tých, čo prvýkrát stáli na koncertných doskách… Boli odmenené bohatým potleskom. Blahoželáme všetkým, p. UČITEĽOM i KOREPETÍTOROM za prípravu ich zverencov.

Print Friendly, PDF & Email