„Banskoštiavnické kladivká“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

V náročnej a umelecky kvalitnej konkurencii klaviristov sme získali strieborné  – Miriama Strašková z triedy p. uč. Brigity Bohóovej DiS art. a bronzové pásma – Bronislava Garajová – z triedy Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej DiS art. a Viktória Matúšková – z triedy Mgr. art. Márie Sihelskej, ktorá zároveň získala aj cenu pre najmladšiu interprétku celej sútaže, ktorej sa zúčastnilo takmer 100 klaviristov.

 

 

 

 

 

 

BLAHOŽELÁME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY I MESTA POLTÁR MLADÝM KLAVIRISTKÁM a p. učiteľkám za vzornú prípravu.

Ľuba Slebodníková

 

Print Friendly, PDF & Email