Výtvarný odbor

Štúdium vo výtvarnom odbore je orientovaná na výtvarné umenie súčasne rozumovo-citovej zložke v rámci tvorivého edukačného procesu. Žiaci sa oboznamujú s výtvarným jazykom v tradičných ale aj v alternatívnych a,- technikách – (kresba ,maľba, fotografia, graficky design video, animácia, inštalácie) b,- materiáloch – (hlina, pvc, drevo, guma) a na základe kreatívnej činnosti a individuálneho prístupu

Print Friendly, PDF & Email

Cesta za umením

Základná umelecká škola už po štvrtý krát zorganizovala zájazd za umením ako inú organizačnú formu vyučovania pre svojich žiakov. Hlavným cieľom je stretnúť sa s pravým umením, umelcami, či architektonickými stavbami, dielami v autentickom prostredí. Naši žiaci tak prostredníctvom umenia majú umelecký zážitok, ktorý vzbudzuje v nich motiváciu a záujem, ale i obdiv o umenie,

Print Friendly, PDF & Email

Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži Children´ Art Center v Macedónii

V októbri 2013 sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Centrum detského umenia v Skopje, hlavnom meste Macedónskej republiky. Súťaž bola zameraná na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúca výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z tvorby, farieb, plná hravosti. Jej úlohou bolo zbúrať pomyselné hranice medzi ľuďmi vo svete a dať zmysel spolupatričnosti.

Print Friendly, PDF & Email