Rodinný koncert

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári  Deň 25. 3. 2015 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval koncert, ktorý bol svojou formou iný  –  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak – učiteľ – rodič

Print Friendly, PDF & Email

PMU 2015 – klavír

Mladí klaviristi na Pódiu mladých umelcov 2015 vo Veľkom Krtíši  Pódium mladých umelcov je umelecká nadregionálna súťaž, v ktorej sa prezentuje 14 ZUŠ-iek z regiónov Novohrad – Gemer – Malohont a Hont. Každý rok sa organizuje v iných nástrojoch a odboroch. Dňa 31. 3. 2015 sa mladí klaviristi 1.- 4. ročníka ZUŠ zúčastnili tejto umeleckej súťaže, kde predviedli na koncertnom

Print Friendly, PDF & Email

Krajská prehliadka Mládež spieva 2015 Banská Bystrica

Spevácky zbor Krištálik na krajskej prehliadke Mládež spieva 2015 v Banskej Bystrici             Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 17. apríla 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ v Banskej Bystrici konala krajská prehliadka detských zborov, ktoré postúpili z regionálnej prehliadky. Prvý krát sa tejto

Print Friendly, PDF & Email

Kapela Junior´s band

Hudobná, populárna,… skrátka“moderná hudba“ je j súčastnosti neoddeliteľnou súčasťou všetkých muzikantov, ktorí študujú na zuške v Poltári. Keď v školskom roku 2007/2008 sa na zuške začala vyučovať gitara pod vedením pána učiteľa Ing. Ladislava Černáka hneď po necelom roku sa tu sformovala kapela, ktorá si demokratickým spôsobom navrhla názov „Junior´s Band. Za odbornej pomoci pána

Print Friendly, PDF & Email

Úspech mladých spevákov na PMU 2015

Úspech spevákov na Pódium mladých umelcov 2015 Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Tento rok si ZUŠky medzi sebou rozdelili súťaž v speve, klavíri a akordeóne. Dňa 10.4 2015

Print Friendly, PDF & Email