Absolventský koncert a Vernisáž absolventskej výstavy ZUŠ Poltár 7.6.2024

Vernisáž absolventskej výstavy otvorili hudobným programom naše talentované dievčatá Julka, Mirka a Laurika.

P. riaditeľka v príhovore vyzdvihla ako sa z malého Talentika postupne rodil talent absolventov, ktorí rôznymi technikami vyjadrili svoje pocity, fantáziu a kreativitu.

P. uč. M. Račková, N. Gaziková postupne predstavili svojich absolventov, ktorí verejné obhájili svoje práce.

Hudobníci svojím koncertom skladieb klasických skladateľov umocnili atmosféru v sále. Slávnostný pochod a Gaudeamus igitur dojal rodičov k slzám a boli právom hrdí na svoje deti. Riaditeľka uistila prítomných, že absolventi splnili všetky ciele, či kompetencie, napľnili profil absolventa. Viceprimator Ing. Pavol Gavalec a vedúca šk. uradu Mgr. E. Lomanová odovzdali absolventom darček venovaný Mestom Poltár. Dojemné boli i príhovory za žiakov a rodičov. Predsedníčka RZ Mgr. I. Sanislová všetkým odovzdala zarámované tablo na pamiatku svojho štúdia. Nuž a nechýbalo fotografovanie a správna zábava, pohostenie s hudbou. ĽS

Absolventi výtvarného odboru pri obhájobe svojich prác:

Absolvenstký koncert:

Absolventi 2024

Print Friendly, PDF & Email