Vernisáž putovnej výstavy – Paleta mladých umelcov – 13 ZUŠ regiónov Novohrad, Malohont, Gemer 10.4.2024

Vernisáž putovnej výstavy 13 ZUŠ regiónov Novohrad, Malohont, Gemer Paleta mladých umelcov 10.4.2024 otvorila riaditeľka Ľ.Slebodníková, privítala deti a učiteľov ZŠ, p. poslanca B. Dreisiga. Vedúca šk. úradu Mgr. Erika Lomanová sa prítomným prihovorila krásnymi motivujúcimi slovami o vplyvu vytvarného umenia na dieťa, vyzdvihla vzájomnú spoluprácu všetkých škôl. P. uč. M. Račková priblížila deťom techniky vystavených prác. Žiaci hudobného odbor  vniesli do siene J. Kostúra slávnostnú atmosféru. Všetci prítomní si so záujmom pozreli viac ako 130 výtvarných prác, súčasne boli pozvaní na malé občerstvenie. Výstava bude sprístupnená do 18.4. pre všetkých žiakov ZŠ i deti MŠ. …ďalej poputuje do Lučenca, aby ju zhliadli žiaci LC škôl. ĽS.

* * *

Print Friendly, PDF & Email