VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitaru.

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

Ukončené vyššie odborné vzdelanie – absolutórium, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. st. – gitara

Miesto výkonu práce:

Železničná 6, 987 01 Poltár

Termín nástupu:

IHNEĎ

Ďalšie požiadavky uchádzača:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný štruktúrovaný životopis
  • Doklad o požadovanom vzdelaní
  • Potvrdenia o započítateľnej praxi
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu učiteľa
  • Odpis z registra trestov
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti zasielajte na adresu:

Základná umelecká škola

Železničná 6

98701 Poltár

Kontaktné údaje:

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy, tel. 047 4222 058, 0905 262 227, 0911 170 044

email: luboslava.slebodnikova@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email