Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2016

 

Dňa 15.11.2016 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i žiakov vyšších ročníkov hudobnej náuky, kde naši mladí umelci interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia.

Koncert Portréty 2016 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New Music for Kids and Teens.

Cieľom koncertného projektu je:

  • priniesť súčasný hudobný jazyk na najnižší stupeň hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ
  • aktívne zapojiť deti a mládež do realizácie nových partitúr
  • získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby
  • poskytnúť prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych a mimoeurópskych národov.

Katarína Blahutová - keyboardJednotlivé programové čísla boli prezentované v obrazovej i textovej podobe diaprojektorom na stenu v koncertnej sále, kde si jednotliví žiaci mohli prezrieť i portréty súčasných skladateľov, či zapozerať sa do partitúr jednotlivých skladieb. na tomto koncerte zazneli skladby G. Kurtága, ktorý využíval nové výrazové i technické prostriedky hudby ako sú: glissandá, hra lakťom, päsťou, dizonancie podporené pedálmi, ale súčasne dával priestor k tvorbe tónu, emocionálnemu prežívaniu interpreta.

Zaujímavosťou bola i interpretácia skladby A. Dorwarth – Kopfnuss Trio, kde flautistky Anna Obrcianová, Michaela Uhríková a Aneta Dirbáková na hlavici altovej flauty hrali melódie v triu, vytvárané rôznymi zvukovými glissandami, fluratom, či rytmickými efektami a ľudskom rečou dotvorili emóciu a zvukovosť skladby 21.storočia.

trio flaut - Michaela Uhríková, Anetka Dirbáková a Anna ObrcianováV podobnom duchu bola i ďalšia skladba Begleitmodelle, ktorú interpretovala Ninka Fitalová. Zaujímavou skladbou bola i Hra od R. Ličku v interpretácii Samuela Foltána na keyboarde, ktorý využíval všetky možnosti nástroja, a hlavne jeho efekty. Veselú náladu vytvorilo gitarové trio Oliver Adam, Marko Fehérpataky a Samuel Ostrihoň, ktorí predviedli od T. Stachak veselý Ragtime, ukončený hrou v mimopražcovej zóne hmatníka. I spevácke čísla v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej zaujali obecenstvo peknými melódiami v modernej harmónii, s použitím malého recitatívu, či ľudských efektov.

 

Záver koncertu patri triu priečnych fláut Denisa Garajová, Daniela Švantnerová a Radka Gombalová, ktoré predviedli Suitu pre 3 flauty od L. Holoubka a novými výrazovými prostriedkami hudby ako sú frulata, glissandá, buchot nohou, či prírazmi a bohatou dynamikou vyjadrili spev slávika a rozhovor holubov a vrabcov. trio priečnych flaut - Denisa Garajová, Daniela Švantnerová a Radka GombalováPortréty 2016

Mladí umelci boli odmenení sladkosťami a bohatým potleskom celého publika.

Programový bulletin a dvd záznam koncertu ZUŠ posiela do Bratislavy organizátorom New Music for Kids and Teens a súčasne základná umelecká škola v Poltári bude zverejnená na verejnom portáli a celoslovenskom plagáte Portréty 2016.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email