Keď moja valaška šibeničku vytne

2.premieru“Jánošík“ dnes 2.5.uviedol divadelný súbor Šuliteatro LDO ZUŠ v Poltári pri príležitosti 20.výročia založenia tohto odboru, venované zakladateľke nebohej p. uč. SONI Figovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNÉ prevedenie, spev, živá ľudová hudba, tanec, rap…. a skvelé herecké výkony boli odmenené bohatým potleskom publika. BLAHOŽELÁM všetkým p. Uč. za prípravu, hlavne p. uč. VERONIKE Berkyovej za aktuálnu tému nášho „zbojníka „, rodičom a sponzorom, RZ a škole za podporu a prípravu malej recepcie.

ĽUBA Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email