Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Po siedmy krát v Košiciach na Základnej umeleckej škole konala celoslovenská súťaž v sólovom speve.

Dňa 10.5.2018 sa v Košiciach  zišlo 105 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali  v klasickom speve. Súťaž bola jednokolová. Porotu tvorili významní slovenskí operní speváci –  Mgr. art. Ivan Zvarík Art D., Mgr. Lucia Knoteková, Mgr. Martin Pado.

Súťaže sa zúčastnili mnohé základné umelecké školy z celého Slovenska, s prevahou ZUŠ z východu. Vysoká úroveň, náročný repertoár, či množstvo spevákov súťažilo v 5 kategóriách.

ZUŠ z Poltára tento rok reprezentovalo 5 žiačkov z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art. – Rebeka Henžeľová, Petra Turoňová, Vanessa Pinková, Sára Partlová a Michaela Szepesyová.

Naše speváčky opäť nesklamali, reprezentovali školu i mesto Poltár a priniesli kásne umiestnenia.

Rebeka Henžeľová – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov – získala zlaté pásmo

Petra Turoňová – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov – získala zlaté pásmo

Vanesska Pinková – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov – získala bronzové pásmo

Sára Partlová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov –získala zlaté pásmo

Michaela Szepesyová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov – získala strieborné pásmo

Súťažiacich korepetovali Oleg Kováč, DiS art. a Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.

Rebeka Henžeľová

Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art, Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. Petra Turoňová, Rebeka Henžeľová, Vanesska Pinková, Michaela Szepesyová, Sára Partlová

Petra Turoňová

Vanesska Pinková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speváčkam srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl v umeleckom rozvoji,  v reprezentovaní školy, ale aj mesta Poltár.

Touto cestou by som chcela poďakovať hlavne – rodine Szepesyovej a Pinkovej za sponzorské zabezpečenie dopravy, všetkým rodičom mojich žiakov za podporu a ochotu spolupracovať.

 

Dagmar Vývleková

triedna učiteľka

Print Friendly, PDF & Email