Cesta za umením VII.

„Cesta za umením VII“
Filozofiou ZUŠ v Poltári je fenomén „ výchova umením k umeniu“
Preto okrem umeleckého vzdelávania v jednotlivých odboroch (HO, TO, LDO, VO)
škola zahrnula do svojho školského vzdelávacieho programu aj zájazd žiakov,
učiteľov, rodičov „ Cesta za umením“.
Cieľom zájazdu je: stretnutie s pravým umením( koncerty, galérie, múzea,
Hudobno – dramatické podujatia, muzikály, opery, tanečné predstavenia…)
Originálnom prostredí divadiel, koncertných sál, galérií… a vnímanie veľkolepého
umenia i umelcov „naživo“ aby tak vznikol umelecký estetický zážitok,
ktorý zanechá emocionálnu pečať v duši našich žiakov, učiteľov i rodičov.
bus
Košice 27.5.2016 – muzikál „Móric Beňovský“
Móric Beňovský žil svoj život akoby ho písal. Nie ako románovú epopeju s pokojne plynúcim dejom, ale ako strhujúcu drámu s tragickým vyvrcholením.
„Impresário“ život mu nedožičil ani tých obligátnych päť dejstiev, násilná smrť prerušila jeho život na prahu štvrtého decennia (20. september 1746 – 23. máj 1786).Autori muzikálu o Móricovi Beňovskom M.Antol, A.Harvan a V.Krausz nemuseli a ani nechceli jeho dramatický život (stále sa natíska „oná“ analógia s divadlom) prikrášľovať, nedajbože v ňom niečo retušovať. Nechávajú jeho príbeh odvíjať sa tak, ako ho poznáme z Beňovského memoárov, z vedeckej historickej literatúry ale i z rôznych národne či geograficky podmienených interpretácií životného osudu tejto legendárnej postavy. Stredoeurópan Móric Beňovský, narodený v suchozemskej krajine, na Slovensku, z ktorého túžba po slobode a úniku z vyhnanstva na Sibíri urobila uznávaného moreplavca a objaviteľa nových námorných ciest bol totiž v plnom slova zmysle občanom celého vtedajšieho sveta. Narodil sa v mestečku Vrbové vo vtedajšom Uhorsku a jeho doposiaľ nenájdený hrob sa nachádza na východnom myse ostrova Madagaskar. Vo svojom memoárovom diele, ktoré príznačne nazval „Pamäti a cesty“ opisuje, kde všade ho zavial osud ale i vietor v plachtách lodí: Poľsko, Rusko, ktorým celý rok putoval do vyhnanstva v Boľšerecku, vtedy ešte ruská Aljaška, čínske Macao, Francúzsko, Anglicko, severná Amerika.
Na tomto zájazde sa zúčastnia žiaci zo všetkých odborov HO, TO, VO, LDO, ktorí sa prihlásia u svojich triednych učiteľov. Počet účastníkov je 46, vrátane dospelých, zúčastnia sa ho tí žiaci, ktorí sa prví prihlásia do daného počtu a prinesú spolu s podpísanou prihláškou účastnícky poplatok.
Program zájazdu: 1. Návšteva Košickej galérie, expozícia s výkladom lektora a s workshopom pre deti 2. Návšteva zábavno – obchodného centra . Prehliadka centra mesta, občerstvenie. Večerné predstavenie – vstupenka na muzikál Móric Beňovský.
Účastnícky poplatok činí spolu 17,50.- EUR (učitelia, rodičia), účastnícky poplatok pre žiakov činí 15,50.- EUR
Bližšie informácie na riaditeľstve ZUŠ Poltár alebo č. tel: 047 4222 058, 0905 262 227, 0911 170 044.
Prihlášky obdržíte od triednych učiteľov alebo na riaditeľstve ZUŠ.
Print Friendly, PDF & Email