Rozprávková skrinka 2018

Rozprávková skrinka-súťažná prehliadka detských divadiel, strieborné pásmo pre Maskované Guliverky z Poltára pod vedením p. uč. VERONIKY Berkyovej, krásne predstavenie, herecké výkony našich mladších hercov… GRATULUJEME!

Print Friendly, PDF & Email