PAN 2018

25.výročie tichého prednesu hlásilo nie len krásne jubileum, ale opäť nezabudnuteľný týždeň strávený s úžasnými ľuďmi.

Hovorí sa, že reč nebola prvá, ale pohyb. Pri pantomíme a pohybovom divadle nepotrebujeme počuť slová replík hercov, ale ich dokonalé ladné pohyby, gestikuláciu a hru mimiky.

Pantomíma sa niesla celým týždňom. Slávnostné otvorenie, dielne pre žiakov ale aj pedagógov, lektori, predstavenia,  súťaže, ohňostroj a v neposlednom rade chlieb s masťou je len niečo z mála čo sme mali možnosť zažiť po druhý krát. O to väčšia radosť bola, že práve žiaci si polovicu zaplatili z ich divadelnej šnúry, ktorú ste mali možnosť vidieť. Prispelo im aj SRRZ pri ZUŠ Poltár. Začo im ďakujeme !

 

Lit.-dram. odbor na ZUŠ Poltár sa toho naučil veľa, žiakom sa veľmi páčilo a už teraz sa tešia na vyhlásenie Otca PANu, že 26. Ročník sa bude konať a pravdaže my tam nemôžeme chýbať!

Veríme, že širokú verejnosť v čo najbližšom období poteší LDO scénkami pantomímy.

Hor sa vpred Divadlo!

p. uč. Veronika Berkyová DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email