Naše úspechy

MIMORIADNE ÚSPECHY A VÝSLEDKY ZUŠ POLTÁR NA KRAJSKÝCH A CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH A FESTIVALOCH 2018/2019 MADAM HUMANITÉ Praha – Zuzana Pachotová, Viktória Polomková, Viktória Strapková – VO – Cena MADAM HUMANITÉ (Bc. Monika Račková) Musica Camerata Ján Albrecht Ministerstvo školstva SR – Radka Gombalová, Daniela Švantnerová, Anna Obrcianová – trio priečnych fláut – 3. kategória –

Print Friendly, PDF & Email

Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický je odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, hlavne dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety – slovesnosť a prednes či pohybová výchova. V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju materinskú reč, vážiť si ju a vedieť

Print Friendly, PDF & Email

Cesta za umením

Základná umelecká škola už po štvrtý krát zorganizovala zájazd za umením ako inú organizačnú formu vyučovania pre svojich žiakov. Hlavným cieľom je stretnúť sa s pravým umením, umelcami, či architektonickými stavbami, dielami v autentickom prostredí. Naši žiaci tak prostredníctvom umenia majú umelecký zážitok, ktorý vzbudzuje v nich motiváciu a záujem, ale i obdiv o umenie,

Print Friendly, PDF & Email

Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži Children´ Art Center v Macedónii

V októbri 2013 sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Centrum detského umenia v Skopje, hlavnom meste Macedónskej republiky. Súťaž bola zameraná na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúca výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z tvorby, farieb, plná hravosti. Jej úlohou bolo zbúrať pomyselné hranice medzi ľuďmi vo svete a dať zmysel spolupatričnosti.

Print Friendly, PDF & Email