Dni mesta Poltár 2021

17.9.2021 Základná umelecká škola mestu: Hudobným darom a poďakovaním ľuďom – osobnostiam Poltára, ktorí pre svoje mesto urobili a naďalej robia všetko pre ľudí bolo koncertné vystúpenie učiteľov ZUŠ Poltár i Mládežníckeho centra pri Katolíckom kostole sv. Cyrila a Metóda v Poltári. Svojou precítenou hrou p.uč. Norberta Lakatoša, DiS.art. /klavír/, Mgr.art. Martiny Bohunickej /husle/ a Ela Gőrčiho /saxofón/ vytvorili krásnu atmosféru pre ocenených, ktorí si prevzali z rúk primátoky mesta Mgr. Martiny Brisudovej a ministra obrany J. Naďa vzácne ocenenia. Radosť a poďakovanie vyjadrili spevom deti a mládež Mládežníckeho centra pod vedením Mgr.art. Mariky Sihelskej. Poďakovanie patrí i OZ OPONA, ktorý vypracoval projekt krásnej úpravy pamätníka osloboditeľov za finančnej podpory Ministerstva obrany SR. Dni mesta Poltár počas 3 dňoch určite spríjemnili chvíle všetkým návštevníkom.

Spev deti a mládeže Mládežníckeho centra pod vedením Mgr.art. Mariky Sihelskej

18.9.2021 – Ženský spevácky zbor Letokruhy a atmosféra regionálneho trhu plnej hudby, spevu, radosti, šikovných rúk detí, učiteľov, ale aj stánkov ľudových remesiel, či obchodníkov…

Print Friendly, PDF & Email