Moje prvé prehrávky 3.2.2022

….či koncert? Dnes sa po 2 rokoch muzicírovalo naživo, kde hlavnými aktérmi boli najmladšie deti ZuŠ v Poltári. I keď nás karanténa trochu preriedila, no skladbičky, piesne na rôznych nástrojoch zneli úžasne v interpretácii malých muzikantov. Úvod patril pani riaditeľke, ktorá s deťmi spontánne komunikovala, kto všetko sa „podieľa“ na takom koncerte. Deti pohotovo reagovali a zapájali sa do „odbornej debaty“, naučili sa aj nové hudobné výrazy, pojmy, ale aj ako sa majú na koncerte správať. Tréma opadla a už moderátorka uvádzala postupne malých muzikantov.

Potlesk rodičov aj p.učitelov bol zaslúžený,lebo deti skvele predviedli svoj repertoár.V závere boli všetci odmenení sladkou odmenou a darčekom RZ

Práce našich malých výtvarníkov zdobili panely koncertnej sály. Tak, a koncertná sezóna je otvorená …veríme, že naživo, lebo atmosféra živej hudby a umelecký zážitok nikdy nenahradia videokoncerty.

Ľ.S.

🎹
Print Friendly, PDF & Email