Celoslovenská súťaž Pink Song 2018 vo Zvolene

Po ôsmy krát vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2018 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.

Dňa 27.4.2018 sa vo Zvolene zišlo 110 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová. Keďže tohto roku sa súťaže zúčastnilo také veľké množstvo súťažiacich, organizátor vytvoril 3 zloženia poroty, ktorého členmi boli sólisti opery, pedagógovia a sólová speváci. Predsedami poroty v jednotlivých kategóriách boli: pre kategóriu A: Mgr. Irena Chovanová – riaditeľka ZUŠ Banská Štiavnica, pre kategóriu 3A – Mgr. Katarína Prochádzaková – sopranistka, sólistka Štátnej opery Banská Bystrica, Mgr. art. Sisa Lelkes Sklovská – slovenská operná a muzikálová speváčka, pedagogička AMU Banská Bystrica.

Súťaže sa zúčastnili ZUŠ z celého Slovenska (Brezno, Žilina,  Zvolen, Handlová, Nižné Kamence Belá, Banská Bystrica, Senec, Hliník nad Hronom, Lietavská Lúčka, Bánovce nad Bebravou, Želiezovce, Handlová, Liptovská Štiavnica, Stožok, Dolný Štál, Nitra, Očová, Detva Levice, Ružomberok, Prokovce, Valaská, Rajec, Horné Rakovce, Nová Baňa, Lučenec…).

ZUŠ z Poltára tento rok reprezentovali 3 žiačky z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art. – Rebeka Henžeľová, Sára Partlová a Michaela Szepesyová. Spevácka súťaž dosahuje každým rokom vyššiu úroveň, preto sme radi, že naši speváci opäť podali vynikajúce výkony a napriek veľkej konkurencii získali pekné umiestnenia.

Rebeka Henžeľová – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov – získala zlaté pásmo a mimoriadnu cenu za interpretáciu umelelej piesne súčasného slovenského skladateľa Pavla Kršku – Záhradka

Sára Partlová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov – ako jediné dievča získala zlaté pásmo

Michela Szepesyová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov – získala strieborné pásmo

Súťažiacich korepetoval Oleg Kováč, DiS art. Speváčkam srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl v umeleckom rozvoji,  v reprezentovaní školy, ale aj mesta Poltár.

Dagmar Vývleková

Print Friendly, PDF & Email