SUPERAR

Občianske združenie SUPERAR Slovakia Bratislava pripravilo pre pani učiteľky, vychovávateľky tvorivý Superar workshop, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár.Pozvanie prijala ZŠ Školská, ZŠ Slobody, Komunitné centrum, MŠ Sklárska a ZUŠ Poltár. Hlavnými aktérmi boli ich deti a žiaci, ktoré s neuveriteľným záujmom boli vtiahnuté do tvorivého procesu=práca s dychom, tvorba tónu, využívanie hlasových

Rodinný koncert

Rodinný koncert dnes 26.3.2019 v koncertnej sále ZUŠ Poltár spojil hudbou rodičov, ich deti, súrodenecké páry, staré mamy, či sesternice a bratrancov z 2.kolena a učitelov v jednu veľkú muzikantskú rodinu. Pani učiteľka Sihelská a Svorčíková vyspovedali stremovaných rodičov, ktorým patrí veľká vďaka a obdiv, že mali po mnohých rokoch odvahu nacvičiť pod vedením zanietených

Rozprávková skrinka

Dom kultúry v Poltári sa 21.3.2019 naplnil mladými hercami a detským publikom regionálnej prehliadky Rozprávková skrinka, ktorú organizovalo NOS Lučenec a mesto Poltár. Z našej zuš sa predstavili 3 súbory pod vedením p. uč. VERONIKY Berkyovej :Mimoni s hrou WiFi..ntená snehulienka, Kukátko a Maskované Guliverky s hrou Začias, nečias pán učiteľ, Duo-ale rozdielne a Šuliteatro

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a13.3.2019,kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov štátnych ZUŠiek. Za účasti MŠ VVa Š, OZPŠaV SR, ŠPÚ, MPC, AzušČR, Raabe, ŠEFT, IZUŠ a iných inštitúcií sa riešili vážne témy, legislatívne zmeny a hlavne finančná podpora tak potrebného umeleckého školstva. BB kraj spestril rokovanie hudobnými

Repríza Snehovej kráľovnej

Repríza Snehovej kráľovnej Zuš Poltár uviedla 5.2.2019 reprízu hudobno dramatickej rozprávky SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktorú ponúkla ako darček k polročnému vysvedčeniu, či štartu do druhého polroka deťom a žiakom ZŠ a MŠ. Dom kultúry sa naplnil veselými deťmi z MŠ Sklárska a Kanadská a žiakmi 1.stupňa ZŠ ul. ŠKOLSKÁ. Pekný príbeh súrodeneckej lásky a priateľstva predviedli

Môj prvý koncert

MÔJ PRVÝ KONCERT.. najmladší žiaci prípravných ročníkov otvorili koncertnú sezónu 2019 žiakov ZUŠ Poltár. Neformálnym rozhovorom sa deti s pani riaditeľkou rozprávali…, čo to vlastne koncert je? Začali spolu hovoriť o „koncerte“ na futbalovom ihrisku… A tak sa deti preniesli na koncert do koncertnej sály…. kto všetko je potrebný na koncertnú súhru.. Oni.. malí interpréti,