ÚSPECH ŽIAČOK NA NADREGIONÁLNEJ SÚŤAŽI PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE

Súťaže sú dôležitým motivačným činiteľom ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Združením spoločného úsilia ZUŠ Gemera, Malohontu, Novohradu a Pohronia vznikla súťaž Pódium mladých umelcov, ktorá sa organizuje každý rok v iných nástrojoch.

Dňa 23. marca 2016 sa na ZUŠ v Revúcej konala súťaž v hre na zobcovú flautu. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z rôznych ZUŠ. Súťaž hodnotila odborná porota pedagógov z odboru zobcová flauta. Predsedníčkou poroty bola Magdaléna Rizmanová Dis.art., dlhoročná pedagogička na ZUŠ Hemerkova Košice. Členmi poroty boli učitelia ZUŠ – Renáta Brezovská Dis.art. a vylosovaný pedagóg PhDr. František Mihály.

Barbara LehockáLea Kocáková

Nina Fitalová

Repertoár bol zostavený zo skladieb z obdobia baroka, klasicizmu  a skladieb 20. a 21. storočia. ZUŠ z Poltára reprezentovali 3 žiačky, ktoré súťažili v prvej kategórii. Na nadregionálnej súťaži nás reprezentovala  Barbara Lehocká, ktorá získala strieborné pásmo. Našou najmladšou účastníčkou bola Lea Kocáková, ktorá si svojim výkonom vysúťažila strieborné pásmo. Žiačka Nina Fitalová podala kvalitný a krásny výkon a získala krásne zlaté pásmo. Žiaci boli odmenení diplomami a cenami.

Lea Kocáková, Mgr. Mária Kureková, Nina Fitalová a Barbara LehockáIMG_3003Flautistky pripravila na súťaž Mgr. Mária Kureková a korepetovala na klavíri Mgr. Viktória Nováková. Po ukončení súťaže sa uskutočnil krátky vyhodnotiaci seminár, ktorý poukázal na zmysluplnosť súťaže, motiváciu pre žiakov ale bol podnetný i pre pedagógov v oblasti výrazových prostriedkov štýlovej hry na tento nástroj.

 Všetci súťažiaci podali pekný výkon, ktorý bol pre každého poslucháča umeleckým zážitkom a motivoval nás do ďalšej tvorivej práce. Vedenie ZUŠ gratuluje mladým flautistkám k úspechu a ďakuje za reprezentáciu školy i mesta Poltár.

                                                                                    Mgr. Mária Kureková

Print Friendly, PDF & Email