Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári

Deň 18. 3. 2016 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval koncert, ktorý bol svojou formou iný  –  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak – učiteľ – rodič – starý rodič – rodinný príslušník, či priateľ školy.

Čo bolo jedinečnosťou tohto koncertu? Nuž na pódiu muzicírovali so svojimi deťmi mamky, otcovia, krstné mamy, ale i starí rodičia, súrodenecké páry, sesternice, či bratranci spolu s pánmi učiteľmi. Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry, duá, triá, kvartetá rôznych evergreenov, piesní ľudových i populárnych, ale i skladieb vážnej hudby.

Rodina Fehérpatakyovcov – otec, Sonička a Marko zahrali v gitarovom triu pieseň „Rozhovor so strážnym anjelom“, s ktorými suverénne vystúpil svojim spevom mladší súrodenec Tomáško.Tomáš, Marko, Sonička a Ján FehérpatakyovciIMG_7910

Blížiace sa Fašiangy si štvorručne zahrali sestry Daniela a Michaela Píšové.

IMG_7947Spevák Tomáško Kuzmáni zaspieval ľudovú pieseň – Detviansky žandári a od skupiny Elán – Ulica, ktorého sprevádzal na klavíri otec – Maroš Kuzmáni a na priečnej flaute teta Mgr. Mária Kureková.

Kopírovať z IMG_7916Jeden z najmladších účastníkov rodinného koncertu bol Oleg Kováč, ktorý si zo svojim ocinom p. uč. Olegom Kováčom zahral detské piesne – Prší, prší a Kohútik jarabí. Najviac zastúpená bola štvorručná hra na klavíri, kde si zahrali mamy so svojimi dcérami – pani Soňa Ďugová a Nikolka Kantoráková, p. JUDr. Garajová s Bronkou, p. uč. Kubaliaková s neterou Alžbetkou, či stará mama Jana Hrčková s vnúčikom Adamom Cienikom, či PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková s dcérou Viktorkou. V podaní Niny Bavalovej  z Kokavy nad Rimavicou, ktorá si zahrala so svojou sesternicou Ing. arch. Máriou Tisovčíkovou sme si vypočuli skladbu Rozmar od L. Němca. Radko Pupala si zahral na gitare so svojou sesternicou Ninou Dreisigovou Ódu na radosť od L. V. Beethovena. Tradicional Červená řeka zahrali Martin Ňuňuk na gitare so sestrou Soňou na husliach.

IMG_7962

Nikola Kantoráková a Soňa Ďugová

Alžbetka Kubaliaková a Mgr. KAtarína Kubaliaková DiS art

Naša bývalá absolventka Mgr. Zuzana Gregorová sprevádzala na klavíri svojho syna Jakubka Púčaťa, ktorý na gitare zahral ľudovú pieseň – Bude zima, bude mráz. Tiež bývalá absolventka Mgr. Terézia Kelementová si zahrala so svojim bratom Marekom známu He´S a Pirate, ktorú fyzicky stvárnila v nápaditom kostýme pirátky ich sestra Viktorka. V závere koncertu nám štvorručne zahrali slovanský tanec Tancuj, tancuj Hanka so svojou maminou Mgr. Katarínou Klenovičovou.

JAkub Púčať a Zuzana Gregorová

Ninka Dreisigová a Radko PupalaMgr. Katarína Klenovičová a Hanka KlenovičováZáver „Rodinného koncertu“ patril učiteľskému triu O. Gállovi – klavír, L. Černákovi – gitara, B. Szabóovi –bas gitare, ktoré profesionálne zahralo skladbuC. Francis – I will wait for you a p. uč. Olegovi Kováčovi, ktorý zahral skladbu Prelúdium cis mol od S. Rachmaninova.

Ondrej Gáll, Barnabáš Szabó DiS art, Ing. Ladislav Černák

22.3.2016 207Predsedníčka RZ Mária Fehérpatakyová poďakovala celému pedagogickému zboru za veľký umelecký zážitok z koncertu, popriala učiteľom veľa zdravia, trpezlivosti, pedagogických úspechov a dobrých  talentovaných žiakov. Uistila za všetkých rodičov, že ZUŠ bude mať vždy podporu z ich strany vo výchove ich detí k umeniu a duchovnu, ktoré sa im dostáva v Základnej umeleckej škole v Poltári. Ružou boli obdarení učitelia i vedenie školy pri príležitosti blížiaceho sa sviatku „Dňa učiteľov“.

Po koncerte sa uskutočnila „koláčová“ párty a občerstvenie pre deti, rodičov a učiteľov, a v neformálnych rozhovoroch sa rozoberali dojmy z koncertu, slová vďaky a radosti.

                                                                  Mgr. Ľuboslava Slebodníková

                                                                                  riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email