Úspech spevákov na Pódium mladých umelcov 2018

Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Tento rok si ZUŠky medzi sebou rozdelili súťaž v speve, klavíri a akordeóne.

Dňa 13.4 2018 sa na ZUŠ v Poltári konala súťaž v speve. Naši speváci sa rozhodli obhájiť svoj úspech spred troch rokov, kedy na PMU 2015 v ZUŠ získali výborné umiestnenia.

Súťaže sa zúčastnilo 38 sólových spevákov a 3 komorné zoskupenia z rôznych ZUŠ – Hnúšťa, Rimavská Sobota, Balog nad Ipľom, Veľký Krtíš, Lučenec, Tornaľa,  Fiľakovo a Poltár. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Zlata Vondrová – dlhoročná pedagogička na ZUŠ a Konzervatóriu v Košiciach. Členmi poroty boli učitelia ZUŠ – Agnesa Kuraliová a Mgr. art Patrik Kobela.

Repertoár piesní bol zostavený z ľudových piesní, detských, ale aj umelých klasických piesní.

ZUŠ v Poltári reprezentovalo 6 žiakov. V prvej kategórii, ktoré bola najpočetnejšia (18 súťažiacich) ZUŠ Poltár reprezentovali: Vanesska Pinková – získala zlaté pásmo, Petra Turoňová – zlaté pásmo a Rebeka Henžeľová – zlaté pásmo a cenu primátora mesta Poltár. Všetky žiačky sú z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art..

 

 

 

 

 

 

V druhej kategórii získala zlaté pásmo Hanka Kubaliaková – z triedy Mgr. art. Márii Sihelskej.

V tretej kategórii súťažili Sára Partlová a Michaela Szepesyová – získali zlaté pásmo ( z triedy Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art.).

 

 

 

 

 

 

V komornom speve sa predstavili Rebeka Henžeľová a Petra Turoňová so skladbami Vešia šašo na balkóneSpievanky. Sára Partlová a Michaela Szepesyová s piesňami Jarní vonička Dyby byla kosa nabróšená. Obe komorné zoskupenia získali zlaté pásmo.

Korepetítormi boli Mgr. art. Mária Sihelská, Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art a Oleg Kováč DiS art.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa chuti, trpezlivosti a najmä pracovitosti pri nacvičovaní nových piesní.

Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.

 

 

Print Friendly, PDF & Email