Sťahovanie ZUŠ

Po nepríjemnej výpovedi Spojenej školy Zuške z budovy internátu a rokovaniach s VÚC BB v krátkom čase sa technicky /maľovanie,podlahy,elektrika,internet…/ pripravuje 1.poschodie budovy bývalého katastra… za pomoci technických služieb a VPP mesta Poltár, ktorým ďakujeme za pomoc. Sťahovanie majetku skoro celej školy je veľmi náročné, ktoré v dovolenkovom období sme začali 6.júla. Tu budú individuálne triedy, výtvarný odbor, riaditeľstvo i ekonomický úsek. V budove internátu ostáva tanečný odbor, koncertná sála, literárno- dram. odbor a organová trieda. Riaditeľka a učitelia robia všetko preto, aby sa naši žiaci dobre cítili v nových priestoroch i keď celková výzdoba školy potrvá ešte dlhšie.

Print Friendly, PDF & Email