PRIJÍMACIE POHOVORY 2021

Milí rodičia, blíži sa začiatok školského roka 2021/22, a tak ako každoročne robíme 2. kolo prijímacích pohovoroch. Nájdete nás na ZUŠ, Železničná 5 (bývalá budova katastra), alebo telefonicky na osobné stretnutie. Tešíme sa na Vaše deti, aby sme v nich mohli rozvíjať ich talent.

Print Friendly, PDF & Email