Priestory zušky v budove „katastra“ sú pripravené

Tak sme to zvládli, triedy hudobného, výtvarného odboru, riaditeľstvo, ekonomický úsek…. zušky v budove „katastra“ sú pripravené pre našich žiakov. Ďakujem všetkým učiteľom, pracovníkom TS, že sme technicky pripravili priestory a presťahovali zušku z 3.poschodia internátu. Otvorenie šk.r. 2.9.2021 o 13,hod. v budove internátu v koncertnej sále. Prijímacie pohovory trvajú do 14.9.2021 od 13.00 do 17.00 hod.

Print Friendly, PDF & Email